Webpack i Angular 2 w Electronie


Ten temat to jeden z trudniejszych jakie musiałem ogarnać. Mimo iż kilkukrotnie przeoribem tutoriale to nadal czuję się ciemny w tym temacie. Jednak dzisiaj razem z Wami spróbuję krok po kroku przejść przez doinstalowanie webpacka i angulara 2 do naszej aplikacji w Electronie.

Let’s begin

Na początek zatualizujemy (dev)dependencies w pliku package.json:

"devDependencies": {
  "electron-prebuilt": "^1.4.13",
  "ts-loader": "^2.0.1",
  "typescript": "^2.2.1",
  "webpack": "^2.2.1",
  "webpack-dev-server": "^2.4.1"
},
"dependencies": {
  "angular2": "^2.0.0-beta.21",
  "es6-shim": "^0.35.3",
  "reflect-metadata": "^0.1.10",
  "rxjs": "^5.2.0",
  "zone.js": "^0.7.7"
}

Po zapisaniu pliku wystarczy wywołać komendę:

npm install

Dzięki temu npm pobierze nam paczki w wersjach, których potrzebujemy. Kolejnym krokiem bedzie skonfigurowanie TypeScript, którego będę używał do pisania w Angularze. (dla tych, którzy nie wiedzą - TypeScript to w sumie taki JavaScript ale silnie typowany i sprawdza statycznie, czy nie ma błędów w kodzie. Taki jakby język programowania). Aby skonfigurować TypeScript nalezy w głownym katalogu utworzyć plik tsconfig.json z mniej więcej taką zawartością:

{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES5",
    "module": "commonjs",
    "removeComments": true,
    "emitDecoratorMetadata": true,
    "experimentalDecorators": true,
    "sourceMap": true
  },
  "files": [
    "login/login.ts"
  ]
}

No i teraz na koniec smaczki :) Konfiguracja WebPacka w pliku webpack.config.js:

// webpack.config.js
var path = require('path');
var webpack = require('webpack');

var CommonsChunkPlugin = webpack.optimize.CommonsChunkPlugin;

module.exports = {
  devtool: 'source-map',
  entry: {
    'angular2': [
      'rxjs',
      'reflect-metadata',
      'angular2/core',
      'angular2/router',
      'angular2/http'
    ],
    'login': './login/app'
  },
  output: {
    path: __dirname + '/build/',
    publicPath: 'build/',
    filename: '[name].js',
    sourceMapFilename: '[name].js.map',
    chunkFilename: '[id].chunk.js'
  },
  resolve: {
    extensions: ['.ts', '.js', '.json', '.css', '.html']
  },
  module: {
    loaders: [{
      test: /\.ts$/,
      loader: 'ts-loader',
      exclude: [/node_modules/]
    }]
  },
  plugins: [
    new CommonsChunkPlugin({ name: 'angular2', filename: 'angular2.js', minChunks: Infinity }),
    new CommonsChunkPlugin({ name: 'common', filename: 'common.js' })
  ]
};

Taka konfiguracja jak powyżej spowoduje, że dostaniemy dwa bundle:

 • angular2.js (wszystko co związane z angularem)
 • login.js - nasza aplikacja okna logowania

A teraz już dodamy component login-app w pliku login/app.ts:

///

import { bootstrap } from 'angular2/platform/browser';
import { Component } from 'angular2/core';

@Component({
  selector: 'login-app',
  template: '<h1>Hello World from login window!</h1>'
})

export class AppComponent { }

bootstrap(AppComponent);

Teraz już tylko modyfikacja pliku login/index.html:

<html>

<head>
  <title>Login</title>
</head>

<body>
  <login-app></login-app>

  <script src="../node_modules/angular2/bundles/angular2-polyfills.js"></script>
  <script src="../build/common.js"></script>
  <script src="../build/angular2.js"></script>
  <script src="../build/login.js"></script>
</body>

</html> 

Uruchamiamy

Teraz już na koniec wystarczy tylko uruchomić dwa polecenie:

npm run build
npm start

I naszym oczom ukaże się:

Hello Angular

Co dalej?

Kolejnym krokiem bedzie dodanie styli i ekranu logowania (HTML). W razie pytań komentarze. Do usłyszenia!