Dokumentowanie API


API - Application Programming Interface. Interfejs - czyli coś co wymaga instrukcji. I najlepszą instrukcją jest dobra dokumentacja. A jak zrobić dobrą dokumentację przy okazji wiele nad tym się nie napracując? Zobaczcie sami.

Swagger

Od razu przejdźmy do sedna. Swagger - w sumie to jest wielka rzecz. To taki framework, który umożliwia projektowanie, tworzenie i dokumentowanie API. W ASP.NET Core istnieje natomiast bardzo prosta metoda do tego aby istniejące API udokumentować. Wystarczy paczka Swashbuckle.AspNetCore. Dlatego dodajmy ja do naszego projektu:

Install-Package Swashbuckle.AspNetCore

A potem już tylko kilka linijek w klasie Startup. Najpierw metoda ConfigureServices:


services.AddSwaggerGen(c =>
{
  c.SwaggerDoc("v1", new Info
  {
    Title = "MassCo API",
    Version = "v1",
    Contact = new Contact
    {
      Name = "duszekmestre",
      Url = "https://duszekmestre.github.io/"
    }
  });

  var basePath = PlatformServices.Default.Application.ApplicationBasePath;
  var xmlPath = Path.Combine(basePath, "MassCo.API.xml");
  c.IncludeXmlComments(xmlPath);
});

Do serwisów dodaliśmy generator Swaggera wraz z konfiguracją. To jest nasza pierwsza wersja dlatego v1 + informacje kontaktowe, które będą wyświetlanie na stronie dokumentacji. Kolejna konfiguracja służy do tego, aby Swagger podczas generowania wziął pod uwagę komentarze dokumentujące z kodu. We właściwościach projektu należy zaznaczyć tak jak poniżej:

Project properties

Dzięk itemu po uruchomieniu projektu wygeneruje się z naszych komentarzy plik XML, który zostanie użyty przez Swaggera. Ale do uruchomienia samego Swaggera potrzebna jest jeszcze jedna rzecz w metodzie Configure:

app.UseSwagger();

app.UseSwaggerUI(c =>
{
  c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "MassCo API V1");
  c.RoutePrefix = "docs";
});

I to w sumie wszystko. Teraz wystarczy, że uruchomimy projekt i przejdziemy pod ścieżkę /docs/ i mamy dokumentację:

Swagger generated docs

Podsumowanie

Jak sami widzicie - ciężko nie jest. Wiele kodu nie było trzeba napisać. Oczywiscie aby dokumentacja była jak najlepsza warto dodawać komentarze dokumentujące do kodu takie jak ten:

/// <summary>
/// POST api/account
/// Register/create new account
/// </summary>
/// <param name="request">Required phone number and username</param>
/// <returns>Newly created item</returns>
/// <response code="201">Successfuly created item</response>
/// <response code="400">If request has errors</response>
/// <response code="409">If phone number already exists</response>
[HttpPost]
[ProducesResponseType(typeof(Account), 201)]
[ProducesResponseType(400)]
[ProducesResponseType(typeof(string), 409)]
public async Task<IActionResult> PostAsync([FromBody]RegisterAccountVM request)

Po więcej informacji i szczegółowy opis instalacji i dokumentowania zapraszam pod adres: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger. Dowiecie się na niej dodatkowo jak zmienić style strony i kilka ciekawostek z dokumentowanie modelu.

Kolejny post dotyczyć będzie ponownie logowania i rejestracji. Do usłyszenia!