Singleton danych w angularze?


Czy zawsze musimy odświeżać dane po każdej akcji? A może dąłoby się to zrobić troszkę inaczej i lżej? Sami zobaczcie.

Jedna lista

Generalnie dzisiaj nie będzie nic odkrywczego. Jedynie taki powiedzmy good practice. Jeśli mamy np moduł, który zarządza zespołami, to warto trzymać go w jednym stałym miejscu dla całej instancji aplikacji. Takim miejscem jest właśnie dedykowany serwis. Serwisy mają to do siebie, że tworzone są tylko raz. A dzięki temu jeśli to w nich będziemy trzymać dane to te dane będą załadowane jednorazowo. Wyobraźmy sobie, że chodzimy pomiędzy widokami. Jeśli pobieranie listy z API będzie na poziomie komponentów to wtedy będziemy pobierać dane za każdym razem (zmiana routingu to nowa instancja komponentu). A to może obciążyć docelowo nasz serwer! Dlatego warto pobieranie zrobić po stronie serwisu i potem jedynie sprawdzać, czy dane są już pobrane.

TeamsService

Oto i krótki kod:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http, Headers, Response, RequestOptionsArgs } from '@angular/http';

import { Observable } from "rxjs/Rx";

import { ApplicationSettings } from "../../../../config/app.settings";

import { AppAuthorization } from '../../../../core/app.authorization'

import { Team } from "./models/team";
import { CreateTeamVM } from "./models/models";@Injectable()
export class TeamsService {
  teams: Array;
  teamsLoaded: boolean;

  API_URL: string;

  constructor(private http: Http,
    private AppAuthorization: AppAuthorization) {
    this.API_URL = ApplicationSettings.apiURL;
    this.teamsLoaded = false;
  }

  loadTeams() {
    let url = this.API_URL + "/Teams";

    var headers = this.AppAuthorization.createAuthorizationHeader(null);

    return this.http.get(url, {
      headers: headers
    })
      .map(response => response.json())
      .do(data => {
        this.teamsLoaded = true;
        this.teams = data;        
      })      
      .catch(error => {
        return Observable.throw(error);
      });
  }

  createTeam(team: CreateTeamVM) {
    let url = this.API_URL + "/Teams";

    var headers = this.AppAuthorization.createAuthorizationHeader(null);

    return this.http.post(url, team, {
      headers: headers
    })
      .map(response => response.json())
      .do(data => {
        let newTeam = new Team();
        newTeam.name = team.name;
        newTeam.id = data;

        this.teams.push(newTeam);        
      })      
      .catch(error => {
        return Observable.throw(error);
      });
  }
}

Możecie zauważyć, że pobieranie zespołów powoduje natychmiastowo także ich zapisanie do lokalnej zmiennej i ustawienie flagi teamsLoaded. Podobnie jest z dodawaniem nowego zespołu. Nie musimy po takiej operacji przeładowywać całej listy a jedynie dodajemy tam jeden element i lista nadal jest w aktualnym stanie. A jak wygląda to po stronie widoku?

My teams component

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

import { TeamsService } from "../../logic/teams.service"
import { Team } from "../../logic/models/team";

@Component({
 templateUrl: './my-teams.html'
})
export class MyTeamsComponent implements OnInit {
 teams: Array;

 constructor(private teamsService: TeamsService) {
 }


 ngOnInit() {
  if (this.teamsService.teamsLoaded) {
   this.teams = this.teamsService.teams;
   return;
  }

  this.teamsService.loadTeams()
   .subscribe((data) => {
    this.teams = this.teamsService.teams;
   }, (error) => {
    console.error(error);
   });
 }
}

Krótko, prawda? Na metodzie ngOnInit, która wywołuje się po załadowaniu komponentu sprawdzamy najpierw, czy dane są już załadowane. Jeśli tak - pobieramy statyczną kolekcję. Jeśli nie - wywołujemy ładowanie danych i bierzemy już kolekcję gotową. Proste, prawda?

Podsumowanie

Taki zabieg nie jest trudny. Ale dzięki niemu operujemy na raz pobranych danych i nie musimy zabijać naszego serwera.

Co dalej?

Generalnie powoli piszę kolejne kroki aplikacji. Niestety nawet bardzo powoli. Ale mimo wszystko idzie do przodu. Dosć duży projekt - a czasu coraz mniej. Ładna pogoda zachęca bardziej do spędzania czasu na powietrzu niż przed komputerem. Ale staram się przynajmniej raz w tygodniu na trochę do tego usiąść i dopisać kolejny klocek do całej budowli.

A tymczasem do usłyszenia!